Wikia


Yu'biusk.png

Yu'biusk zoals het was voordat Bandos arriveerde.

Yu'biusk is het thuisland van de Goblins, afgescheiden van de wereld RuneScape op Gielinor. Gezien Grubfoot zijn droom, was het ooit een koel en vochtig gebied, waar vele planten groeiden, en waar de inwoners in vrede met elkaar leefden. Tijdens de God Wars, bracht Bandos (door de Goblins 'Big High War God' genoemd) de Goblins naar Gielinor, om voor hem te vechten. Het gebied was verlaten en verwaarloosd na duizenden jaren onder de controle van Bandos.

Yu'biusk Ruins.png

Yu'biusk vandaag de dag.

Tijdens de Land of the Goblins quest, reist de speler met Zanik en Oldak via een Fairy ring naar dit nu verwoeste gebied, in de hoop de Goblins tot vrede te brengen. Na het openen van een rare doodkist-achtige doos, verdwijnt Zanik, en moeten de anderen terug vluchten via een portaal, omdat die dreigt te sluiten. Zanik bleef waarschijnlijk opgesloten in de doos, met het symbool van Bandos erop.

Spelers kunnen na de quest terug gaan met de Fairy ring code BLQ. Echter er is geen spoor meer te vinden van Zanik, maar de doos staat er nog altijd. Wanneer de speler de doos onderzoekt blijkt dat het er niet op lijkt dat de doos ooit open is geweest.

Volgens de Goblin Strongbones, is 'Yu'biusk geen locatie in RuneScape. Het is een andere plaats van bestaan. Geen nog levende Goblin heeft het ooit gezien. Het is vele millennia geleden dat de Big High War God onze voorvaderen naar RuneScape bracht, maar de roep van de die plaats leeft nog sterk in ons. Als de barrières tussen de verschillende werelden ooit zouden verdwijnen zouden Goblins alles doen voor een portaal naar Yu'biusk.' Tijdens de Land of the Goblins quest, gaat de speler samen met Oldak en Zanik naar Yu'biusk. Oldak leeft nog, maar Zanik misschien niet meer.

Yu'biusk wordt ook genoemd in de Goblin High Priest miniquest. Na het verslaan van 5 Goblin priesters, (Snothead, Snailfeet, Mosschin, Redeyes en Strongbones) ongewapend, en het verzamelen van hun botten, kan de speler deze botten hier begraven voor extra prayer experience.

Kaart van Yu'biusk Edit

Yubiusk.png

Kaart van Yu'biusk


Stenen en kraters blokkeren de weg naar de kustgebieden van Yu'biusk. Het zuidelijke gebied is op dit moment niet toegankelijk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki