Wikia

Nederlandse RuneScape Wiki

Tunnel of Chaos

4.178pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Tunnel of Chaos wordt ontdekt tijdens de What lies below quest, het is een tunnel die door de Dagon'hai als hoofdkwartier wordt gebruikt.

De ingang is in het noordoosten van Varrock, onder een beeld van Saradomin. Binnenin zijn Mishkal'un Dorn, Sil'as Dahcsnu en Dakh'thoulan Aegis te vinden. Het bevat ook een korte weg naar het chaos runecrafting altar.

Around Wikia's network

Random Wiki