Wikia

Nederlandse RuneScape Wiki

Spirit of Scorpius

4.178pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Spirit of Scorpius is een volgeling van Zamorak, die zich bevind zuidwest van Ardougne en noord van het Observatory. Na de Observatory quest kan hij je een unholy mould geven, en kan hij een unholy symbol zegenen.

Around Wikia's network

Random Wiki