Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Saragorgak symbol

De Saragorgak is een Goblin stam. Net als andere Goblin stammen werden zij door de god Bandos naar Gielinor gebracht, om voor hem te strijden tijdens de God Wars. ze werden verkocht aan Saradomin , een andere goblinstam genaamt "Huzamogaarb" werd verkocht aan Zamorak .

Deze rassen warren de enigste die verkocht werd.

Zij dragen White goblin mails. Hun naam, vertaald uit de oude goblin taal betekent "Footsoldiers of Holy Wrath", "Voetsoldaten van de Heilige Toorn".


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki