Wikia


Big fish Prince Ali Rescue bestaat niet langer in RuneScape.
Quest details:
Prince Ali Rescue
Startlocatie
Praat met Hassan, in het paleis van Al Kharid
Uitgebracht op
Onbekend bewerk
Moeilijkheidsgraad
Duur
gemiddeld
Enkel voor members?
nee
Vereiste skills
je kunnen verdedigen tegen Jail Guards van level 26
Vereiste quests
geen
Voorwerpen die nodig zijn
Monsters te doden
Geen
Light creature Waarschuwing!

Deze pagina bevat informatie die je misschien liever zelf wilt ontdekken.


InleidingEdit

Het is het beste eerst alle voorwerpen te verzamelen. Begin hiervoor best in Varrock, aan de Grand Exchange en probeer daar zoveel mogelijk voorwerpen te kopen. Buckets kan je kopen in de General Store aan het plein in Varrock en dan met water vullen. Koop ook een Empty pot voor later flour in te stoppen. Een Pink skirt kan je kopen in de klerenwinkel aan het plein in Varrock. Beer kan je kopen in de bar ten zuiden van het plein. De Redberries kan je ook gaan plukken in het zuidoosten van Varrock (buiten de stadsmuren, naast de oostelijke mine), en je kan dan meteen ook een Copper ore en een Tin ore minen in de oostelijke mine (voor Bronze bar). De clay kan je minen in de westelijke mine, en er dan een bucket of water op gebruiken om soft clay te krijgen. Je kan ook grain nemen aan het veld bij de Champions' Guild en gaan malen in de Cooks' Guild (als je daar binnen kan).

Ga dan naar Lumbridge en ga naar het noorden, naar de boerderij van Fred the Farmer, neem Shears in zijn huisje en scheer schapen voor wool. Neem ook twee Onions achter zijn huisje en gebruik eventueel de windmolen voor het grain te malen als je dat nog niet gedaan hebt. Smelt ook een Bronze bar van je Copper en Tin op het furnace van Lumbridge. Ga dan naar het kasteel van Lumbridge om de wool te spinnen tot Balls of wool op het spinning wheel op de tweede verdieping. Tenslotte heb je nog ashes nodig, dood hiervoor een imp of maak een vuurtje van een log van eender welke boom.


De quest zelfEdit

Nu je alle voorwerpen hebt, kan je de quest starten. Ga naar het paleis van Al Kharid (de poort tussen Lumbridge en Al Kharid kost 10gp, of je kan langs het noorden rondgaan) en praat met Hassan. Hij zegt dat je met Osman moet praten, hij staat ten noorden van het paleis. Hij zegt dat je met zijn dochter Leela moet praten, in Draynor Village. Ga dus naar Draynor Village, en in het oosten zal je de gevangenis zien. Hiernaast loopt Leela, praat met haar en ze zal je zeggen wat ze nodig heeft.

Ga naar het huis van Ned in Draynor Village, vlakbij (een beetje naar het zuiden) van Leela. Laat hem een Rope en een Wig maken van je balls of wool. Ga dan naar het steegje net ten noorden hiervan, ga het huis van Aggie binnen en praat met haar. Laat haar een yellow dye maken (van 2 Onions en 5gp) en Skin paste (van een Pot of flour, Ashes, Redberries en een Bucket of water). Gebruik de yellow dye op de wig om deze te kleuren. Zet dan alles op de bank behalve de soft clay, want je gaat nu naar de gevangenis, waar level 26 Jail Guards zitten.

Ga naar de gevangenis en ga het gebouw in het midden binnen. Praat met Lady Keli, praat met haar maar praat niet over Katrine. Zeg dat ze heel beroemd is, vraag naar haar laatste plan, en zeg dat ze zeer begaafd moet zijn. Vraag dan of ze zeker is dat Prince Ali niet weggaat, ze zegt dat ze een key heeft, vraag of je hem even mag zien, nu moet je vragen of je de sleutel eventjes aan mag raken. Je zal nu automatisch een afdruk van de key maken met de soft clay.

Praat met Leela en breng dan de afdruk en een Bronze bar naar Osman in Al Kharid. Nu moet je terug naar Leela, met haar praten, en je krijgt de key. Nu moet je nog met Joe de bewaker praten, zet eerst je key op de bank, en ga dan met Joe praten in de gevangenis. Joe houdt blijkbaar van drinken. Ga terug naar Leela en jullie zullen besluiten hem beer te geven.

Neem nu de volgende voorwerpen: Rope, Wig, Skin Paste, Pink Skirt, key, en 3 beers. Ga naar de gevangenis, praat met Joe en biedt hem wat te drinken aan, dan nog een, en nog een. Gebruik dan het rope op Lady Keli, dan de key op de cell door. Praat met Prins Ali, hij zal de vermomming nemen en ontsnappen.

Ga nu terug naar Al Kharid en praat met Hassan om de quest af te ronden.

BeloningEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki