WikiaStub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


de giant soldier is een monster op runescape het monsters is level 58

deze monster kun je vinden in het Doolhof van Back to my Roots ten noordoosten van Shilo Village, Chaos Tunnels (deze dingen zijn members dus dit monser is ook member)

agresief: ja
imuum tegen gif: nee
lifepoints: 400
aanvalsstijl: melee
zwakte: niet bekend

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki