Wikia


Fayrgs zijn een uitgestorven ras van Bandosian schepsels die waarschijnlijk uitgeroeid werden tijdens de cataclysmische God Wars. Er is niet veel meer over hen geweten. Hun overblijfselen, Fayrg bones, kunnen gevonden worden in de koffers bij Jiggig.

Zie ook Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki