Wikia


1rightarrow Voor de huidige versie van de spreuk, zie Home Teleport
Big fish Edgeville Home Teleport bestaat niet langer in RuneScape.
Edgeville Home Teleport
Home Teleport icon
Enkel voor Members? Ja
Level 1
gebruikt Geen
Spellbook Ancient
Experience 0
Quest Ja
(plus Desert Treasure)
Lectern Geen


Edgeville Home Teleport is een spreuk van de Ancient Magicks en teleporteert je naar Edgeville. Dit kost geen runes, maar kan wel maar één keer in een half uur gebruikt worden. Ook is het belangrijk te weten dat de spreuk onderbroken kan worden door gevechten. Het is dus niet aangeraden deze spreuk te gebruiken als je aangevallen wordt. Als je de spreuk voor een tweede keer in een half uur probeert te gebruiken, zal gemeld worden hoeveel minuten je moet wachten.

Home teleport

Een speler gebruikt de Home Teleport spreuk.

Deze spreuk is niet dezelfde dan de Paddewwa Teleport spreuk. Deze spreuk zal je naar Edgeville brengen, Paddewwa Teleport naar Edgeville Dungeon.


Als je de spreuk op een free wereld gebruikt, zal je naar Lumbridge geteleporteerd worden in plaats van Edgeville.

Deze spreuk gebruiken is één van de moeilijke opdrachten van de Varrock Achievement Diary.