Wikia


Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Bronze chainbody is een van de zwakste harnassen die er in RuneScape zijn. 1 Defence is vereist om het te dragen, waardoor iedereen het meteen kan gebruiken. Het kan gemaakt worden wanneer de speler 11 Smithing heeft. Hiervoor zijn dan 3 bronze bars en een hammer nodig. Het maken van een Bronze chainbody levert 37 Smithing experience op.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki