Wikia


Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Het Balloon Transport System is een manier om te reizen met luchtballonnen. Je hebt hier de Enlightened Journey quest voor nodig. Een bekende manier om snel te reizen, is met een Ring of Dueling te teleporteren naar Castle Wars, en dan naar boven lopen, daar is een luchtballon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki